Kapcsolat

  • Telefon: (1) 356-6009
  • E-mail: djg [kukac] tramontana [dot] co [dot] hu
  • Üzenet küldése

Ügyfeleinknek

Címlap | Termékeink
  • Corel Ventura™ 7–10 és
  • Adobe InDesign™ 2.0–2.02, CS–CC 2018 Win/Mac tördelőprogramokhoz
  • Adobe InCopy™ 2.0–2.02, CS–CC 2018 Win/Mac szerkesztőségi programokhoz

A Corel Ventura 7/8/10-es változataihoz jól bevált MagyarSzótag elválasztómodulunkat időközben adaptáltuk az Adobe InDesign tördelőprogram 2.0–2.02-es és CS–CC 2018 verzióihoz (beleértve a közép-európai ill. magyar piacra szánt változatokat is) is. A szótagolómodul mind Windows, mind Macintosh platformra kapható — ez utóbbin mindkét operációsrendszer-változat, OS 9 és X alatt egyaránt működik; a CS3-as modul Inteles és PowerPC-s számítógépeken egyaránt használható —, a két platformon készített dokumentumok mind a szótagolás, mind a kivételszótár tekintetében kompatibilisek egymással. A modul az összetett szavakat nyelvtanilag helyesen, a szóösszetétel határán, az egyszerű és a fel nem ismert (idegen) szavakat pedig a szótagolás szabályai szerint választja el. A felhasználó kívánsága szerint a modul a sorvégi elválasztásnak nem csak nyelvtani, de tipográfiai szabályait is figyelembe veszi.

Az utóbbi időben több érdeklődő kérdést kaptunk, ezért itt is megemlítjük: szótagolómodulunk teljes egészében önálló, független fejlesztés eredménye, kizárólag saját nyelvi, nyelvészeti és számítástechnikai ismereteinkre, tapasztalatainkra épül.

Corel Venturához

Karaterkészletek

A szótagolómodul mindkét elterjedt magyar karakterkészlettel (hosszú ő a hullámos illetve a kalapos o betű helyén) egyaránt működik, sőt, az sem okoz problémát, ha egy kiadványon, szövegfájlon vagy akár egyetlen szón belül fordul elő többféle betűkiosztás. A karakterkészletek kezelése automatikusan történik, a felhasználó részéről semmiféle beállításra vagy átkapcsolásra nincsen szükség.

Hosszú kettős mássalhanzgók

A kettős hosszú mássalhangzók (ccs, ggy, lly, nny, tty, ssz, zzs) visszatoldásos elválasztása (pl. visz-sza, megy-gyes) a Venturában található programhiba folytán nem működik: a szótagolómodul ugyan helyesen jelzi a Venturának az ehhez szükséges speciális kötőjelet, az azonban nem végzi el a visszatoldást. Sajnos, a Ventura belső működésére a szótagolómodul nem lehet befolyással, így meg kellene várnunk, amíg a Corel programozói ezt a hibát kijavítják. Mivel ez az új, 10-es verziójú Venturában sem történt meg, a szótagolómodulunkba egy újabb üzemmódot építettünk be: a felhasználó dönthet úgy, hogy ezen mássalhangzók esetén egyáltalán nem engedélyezi a sorvégi elválasztást. Ez ugyan egyes esetekben tipográfiailag kevésbé szerencsés törésekhez vezethet, de elkerüli a hibás elválasztásokat. A kétféle üzemmód közötti választás minden esetben a felhasználó döntésén múlik.

Az újabb változatot a modult korábban megvásárlók részére természetesen ingyenesen elküldjük, azonban nem minden korábbi ügyfelünknek tudjuk az e-mail címét. Kérjük azokat, akik még nem kapták meg a javított változatot, hogy — a modul az adathordozón található sorozatszámának megadásával — keressenek meg minket az alanti telefonszámon vagy e-levélben.

A fent említett — hangsúlyozzuk, rajtunk kívül álló — visszatoldási problémától eltekintve amúgy is feltétlenül ajánljuk, hogy a kiadvány korrektúrázása közben a sorvégi elválasztásokat is ellenőrizzük. A magyar nyelv rendkívül gazdag szóképzési és szóösszetételi lehetőségei folytán nem ritka, hogy ugyanaz a szóalak mind ragozott egyszerű, mind összetett szóként is helyesen értelmezhető (pl. megás, legelőre, gépelem, megint). A szótagolómodulnak ilyen esetben nincs módja eldönteni, hogy a szövegkörnyezetnek melyik értelmezés felel meg (ilyen esetekben egyébként, az alkalmazott elemzési algoritmus sajátosságainak megfelelően a ragozott egyszerű szóként történő felismerést részesíti előnyben).

Tipográfiai előírások

Mivel egy tördelőprogram szótagolómoduljára nemcsak a nyelvtani szabályok, hanem a tipográfiai konvenciók betartásában is feladat hárul, modulunk többféle üzemmódban használható:

  • Alapértelmezésként a tipográfiai konvencióknak megfelelően választ el, azaz nem vág le szó vagy szóelem elejéről és végéről egyetlen magánhanzgóból álló szótagot — az ilyen szótag ugyanis bár nyelvtanilag helyes, az évszázados tipográfiai szokásoknak nem felel meg. A szavak-szóelemek elején és végén levő magánhangzók kezelését egymástól függetlenül lehet beállítani, így mind a négy lehetséges kombinációt engedélyezhetjük: a-cél-ja-i, a-cél-jai, acél-ja-i és acél-jai.
  • A klasszikus tördelési gyakorlat még ennél is szigorúbb: a szavak közepén sem engedi meg magánhangzóval kezdődő szótag átvitelét a következő sorba: hie-de-lem, nem pedig hi-e-de-lem.
  • Végezetül, bár a legkevésbé sem ajánljuk használatát a gyakorlatban, nem akartuk megkötni a szótagolómodul felhasználóinak kezét, így a fenti tipográfiai konvenciók kikapcsolhatók; ekkor a modul minden nyelvtanilag szabályos helyen megengedi a sorvégi elválasztást.

A kívánt üzemmódot kiadványoként, bekezdéstípusonként, sőt akár egy-egy bekezdésre lokálisan is megszabhatjuk.

Kivételszótárak

A Corel Ventura beépített kivételszótárral rendelkezik, így a szótagolómodulnak nem kell önálló kivételszótárat alkalmaznia.

Adobe InDesignhoz/InCopyhoz (Windows/Macintosh)

Karaterkészletek

A szótagolómodul mindhárom elterjedt magyar karakterkészlettel (hosszú ő a hullámos illetve a kalapos o betű helyén), valamint Unicode-os betűkiosztással egyaránt működik, sőt, az sem okoz problémát, ha egy kiadványon, szövegfájlon vagy akár egyetlen szón belül fordul elő többféle betűkiosztás. A karakterkészletek kezelése automatikusan történik, a felhasználó részéről semmiféle beállításra vagy átkapcsolásra nincsen szükség.

Hosszú kettős mássalhanzgók

A kettős hosszú mássalhangzók (ccs, ggy, lly, nny, tty, ssz, zzs) visszatoldásos elválasztása (pl. visz-sza, megy-gyes) hibátlanul megtörténik.

Tipográfiai előírások

Egy tördelőprogram szótagolómoduljára nemcsak a nyelvtani szabályok, hanem a tipográfiai konvenciók betartásában is feladat hárul.

Mivel az InDesign különbséget tud tenni az egyes szótagolási pozíciók között, így a szótagolómodul — kihasználva a lehetőségeket — rangsorolja az általa megtalált szótagolási helyeket. Elsőrendű, elsődlegesen felhasználandó szótagolási helynek számítanak az összetett szavak szóelemeinek határai (akár kötőjellel, akár egybeírással kapcsolódnak egymáshoz). Valamelyest alacsonyabb rangú, de még mindig célszerű szótagolási helynek számítanak az egyes szóelemeken belüli lehetséges pozíciók.

Összhangban a klasszikus tipográfiai szabályokkal, a magánhangzóval kezdődő szótagok, bár nyelvtanilag helyesek, legfeljebb közepes szótagolási helynek számítanak (azaz a 'hie-delem' előnyösebbnek számít a 'hi-edelem' szóelválasztásnál); ez természetesen nem vonatkozik azon esetekre, amikor a magánhangzóval kezdődő szótag új szóelemet kezd ('film-ajánló', és nem 'filma-jánló'), hiszen ezeket a korábbiak szerint elsődleges szótagolási pozícióként kezeljük.

Egyszerű szavak esetén a szótagolási helyek megjelölése hasonlóképpen történik, azonban a szóhatárok és az ezek közötti pozíciók megkülönböztetése értelemszerűen elmarad: az egyszerű szó minden, más szabály hatálya alá nem eső szótagolási pozíciója elsőrendű pozíciónak számít.

A tipográfiai előírások szerint egyetlen magánhangzóból álló szótagot nem szabad leválasztani sem egyszerű szavak, sem összetett szavak szóelemeinek elejéről vagy végéről. Bár a gyakorlatban ezen szabály feltétlen betartását ajánljuk, a modul lehetőséget nyújt a felhasználónak, hogy ezalól felmentést adjon. A szavak-szóelemek elején és végén levő magánhangzók kezelését egymástól függetlenül lehet beállítani, így mind a négy lehetséges kombinációt engedélyezhetjük: a-cél-ja-i, a-cél-jai, acél-ja-i és acél-jai. A kívánt üzemmódot kiadványoként, bekezdéstípusonként, sőt akár egy-egy bekezdésre lokálisan is megszabhatjuk.

Kivételszótárak

A kivételszótár kezelése a tördelőprogram Edit > Dictionary dialógusában, a többi nyelvhez hasonló módon történik. Itt is lehetőség van az egyes szótagolási pozíciók tipográfiai szempontból történő rangsorolására, valamint a magyar nyelv speciális, betűvisszatoldást igénylő elválasztásának megadására.

A szótagolómodul egyszerű Unicode szövegfájlban tárolja a kivételszótár tartalmát, így az az InDesignon kívülről, tetszőleges ASCII-szövegszerkesztővel (például Windowson Notepad, Macintoshon TextEdit, mindkettő az adott operációs rendszer része) is módosítható. A tördelőprogram US-változatában található hiba folytán ezen program esetén csak így, kívülről lehet kezelni a kivételszótárat, ez azonban a szótagolás közbeni működést nem érinti.

InDesign CS5 Windowson

Az InDesign CS5 Windowsos változatánál az Adobe fejlesztői hibát felejtettek a felhasználói felület ékezetkezelésében. Ennek, sajnos, a szótagolómodulunkra is kiterjedő következménye van: amennyiben egy korábbi InDesign-változatban, szintén a tőlünk származó szótagolómodullal készítettek el egy kiadványt, beolvasásakor az InDesign hibaüzenetben jelzi, hogy a "Hungarian [Tramontána]" nyelv modulja nem található a programban, és zárójelbe is teszi a nyelv nevét a Character paletta nyelvválasztó listájában. Ugyanakkor ugyanebben a listában ott található az említett nyelv a helyén, csak a program az ékezetes betűk hibás kezelése miatt nem veszi észre, hogy ugyanarról a nyelvről van szó.

A megoldás, szerencsére, nem túl komplikált. A kiadvány beolvasásakor nyugtáznunk kell az állítólag nem létező nyelvről szóló figyelmeztetést. Utána exportáljuk ki a teljes kiadványt a File > Export menüparanccsal IDML (InDesign Markup Language) formátumban, majd olvassuk vissza rögtön a File > Open segítségével. Az újbóli importálás során a nyelv már helyesen jelenik meg a kiadványban.

Amint az Adobe — remélhetőleg a közvetkező frissítésben — kijavítja a hibát, már erre a köztes lépésre sem lesz szükség. A CS5.5-ben, sajnos, ez még nem történt meg.

Árak

Termék Nettó ár (+27% áfa)
MagyarSzótag 2.0 — Corel Venturához

12 900 Ft

MagyarSzótag 2.3 — Adobe InDesign/InCopy CS2-höz 12 900 Ft
frissítés korábbi verzióról: 9000 Ft
MagyarSzótag 2.4 — Adobe InDesign/InCopy CS3-hoz
MagyarSzótag 2.5 — Adobe InDesign/InCopy CS4-hez
MagyarSzótag 2.6 — Adobe InDesign/InCopy CS5-höz
MagyarSzótag 2.65 — Adobe InDesign/InCopy CS5.5-höz
MagyarSzótag 2.7 — Adobe InDesign/InCopy CS6-hoz
MagyarSzótag 2.8 — Adobe InDesign/InCopy CC-hez
MagyarSzótag 2.9 — Adobe InDesign/InCopy CC 2014-hez
MagyarSzótag 2.10 — Adobe InDesign/InCopy CC 2015-höz
MagyarSzótag 2.11 — Adobe InDesign/InCopy CC 2017-hez
MagyarSzótag 2.12 — Adobe InDesign/InCopy CC 2018-hoz
Két–kilenc modul (külön adathordozók) első: alapáron
továbbiak: 30% kedvezménnyel
Két–kilenc felhasználó (egy adathordozó, több licenc) első: alapáron
továbbiak: 50% kedvezménnyel
Tíz vagy több modul ill. felhasználó Kérje egyedi ajánlatunkat

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a programot illetően, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz . Megrendelésüket és viszonteladók jelentkezését is ugyanitt várjuk.