Kapcsolat

  • Telefon: (1) 356-6009
  • E-mail: djg [kukac] tramontana [dot] co [dot] hu
  • Üzenet küldése

Ügyfeleinknek

Címlap | Termékeink

Immár hazánkban is széleskörűen elterjedtek a termékek gyors, megbízható, automatizált leolvasását szolgáló vonalkódok. Széleskörűen, hiszen fogyasztási cikkeket ma már gyakorlatilag lehetetlen piacra helyezni ilyen azonosító jelek nélkül. Sőt, a könyveket, újságokat, folyóiratokat és hasonló kiadványokat előállítók, kiadók közül is egyre többen ismerik fel ezen kódok szükségességét; annál is inkább, mert a legtöbb nagykereskedő, terjesztő, sőt, kiskereskedő raktárkezelésében és elszámolásában már évekkel ezelőtt bevezette a vonalkódos azonosítást, így ma már nem vesz át olyan terméket vagy kiadványt, amelyről hiányoznak az ismerős vonalak.

Mit tartalmaz a vonalkód?

A szokásos termékek vonalkódjai tartalmazzák a termék előállítási országát, valamint a gyártó és a termék megjelölését. Bár ugyanezt a megoldást a kiadványoknál is alkalmazni lehetne, a nemzetközi szabványok kidolgozói — ismerve az ISBN- és ISSN-számok használatának évtizedek óta kedvező tapasztalatait — ennél is egyszerűbben döntöttek: a kiadványok vonalkódjai az ISBN- ill. ISSN-számot tartalmazzák.

Mi kell a rendeléshez?

Termékre kerülő vonalkódok esetén az iparban már jó ideje használt ETK (Egységes Termékazonosító Kód) kódsorozat — a szükséges gyártóazonosítót a GS1 Magyarország adja ki. Könyvek esetén mindössze az ISBN-számra (kiadja az ISBN Iroda, telefon: 224-3753) van szükség, míg időszaki kiadványoknál az ISSN-számon (kiadja az ISSN Iroda, telefon: 224-3754) túl a megjelenés ritmusára utaló információra is. Ez utóbbi vonalkódok ugyanis kiegészítő kódvonalakat is tartalmaznak, hogy a különböző lapszámokon megjelenő kódok eltérjenek egymástól (azaz, az időszaki kiadványoknál minden lapszámra külön kell vonalkódot kérni). A vonalkód tizenharmadik számjegye minden esetben egy automatikusan képzett ellenőrző jegy, amelyet a leolvasás biztonsága érdekében kell alkalmazni. Ezt a jegyet a vonalkód készítésekor mi számítjuk ki.

A termék méretei, a csomagolásához használt különféle nyomtatási technológiák (ofszet-, flexo-, szitanyomás), valamint a csomagolóanyagok speciális jellemzői befolyásolhatják az alkalmazható vonalkód méretét. A megfelelő méret kiválasztásában természetesen szívesen rendelkezésére állunk.

EAN-13 kód termékekre:

EAN-13 kód időszaki kiadványokra:

EAN-13 kód könyvekre:

EAN-DUN-14 kód gyűjtőcsomagolásra:

Egyéb célokra — például belső azonosítás, gyári és sorozatszámok, stb — további vonalkódfajták is léteznek, igény esetén ilyen kódok elkészítésével is állunk rendelkezésükre.

Mit adunk mi?

A megrendelt vonalkód-eredetiket elektronikus formátumban (Encapsulated PostScript) vagy fényszedőn levilágított pozitív filmen szállítjuk. Mivel felhasználásuk során — a majdani hibátlan leolvasás érdekében — a vonatkozó szabványok előírásait feltétlenül be kell tartani, az átadott eredetikkel együtt rövid leírásban összefoglaljuk a nyomdai montírozás és reprodukálás során szem előtt tartandó tudnivalókat is. A legfontosabb ezek közül az, hogy a — szabvány által előírt méretpontossággal — levilágított vonalkódok végső nyomdai eredetiként funkcionálnak, azokat a további munkafolyamatok során módosítani (nagyítani, kicsinyíteni, esetleg újraszkennelni) szigorúan tilos!

A nyomdai sokszorosítás elkerülhetetlenül a kinyomtatott vonalak némi vastagodásával jár. A vonalkód-eredetit ennek figyelembevételével készítjük el, és a filmhez olyan ellenőrző jelcsoportot is mellékelünk, amelynek segítségével a nyomdai műveletek közben is folyamatosan ellenőrizhetik a szabvány előírásainak megfelelő sokszorosítást.

Mibe kerül mindez?

A vonalkód alapára 2300 Ft, 10-29 termék ill. kiadvány esetén 2100 Ft, efölött 2000 Ft darabonként. A filmlevilágítás A/4-es oldalanként 500 Ft-ba kerül. A nyomdai előkészítés zavartalansága érdekében minden kiadványhoz kettő-négy egyforma példányban készítünk vonalkódot. Egy A/4-es filmre ilyen módon hat-tizenkét termék vonalkódját tudjuk elhelyezni. Fenti árainkhoz, kérjük, számítsa hozzá a 27% ÁFA-t!

Folyóiratok esetén kérjük, feltétlenül vegyék figyelembe, hogy a vonalkód célja a termék egyértelmű azonosítása. Ez azt jelenti, hogy minden lapszámhoz külön vonalkódra van szükség, mert a kód tartalmaz a megjelenés időpontjára utaló információt is. Enélkül a nagy- és a kiskereskedő nem tud elszámolni a különböző lapszámokkal. Semmilyen körülmények között nem szabad az első, már lejárt (például januári) vonalkódot a többi hónap lapszámán felhasználni!

Vonalkódszolgálatunk működésének évei alatt olyan rangos, nemes hagyományokkal büszkélkedhető kiadókat üdvözölhettünk ügyfeleink sorában, mint a Magvető Kiadó, a Corvina Kiadó, a Park Kiadó, a Műszaki Kiadó, Kartográfiai Vállalat, Egmont Hungary, Zeneműkiadó.

Ha telefonon (356-6009) vagy telefaxon (356-6300) megkeres bennünket, készséggel állunk rendelkezésére kérdései megválaszolásában és megrendelése felvételében.

Vonalkódos címkék

Partnereinkkel együttműködve vállaljuk tetszőleges vonalkódos címkék kinyomtatását pár darabtól egészen a tíz- és százezres szériákig. A digitális nyomtatásnak köszönhetően akár minden egyes címke különböző lehet, az adattartalmat a rendelkezésünkre bocsátott megfelelő adatbázisból véve. Az egyes címkéken további feliratokat, logókat, akár képeket is el lehet helyezni. A címkék elkészítésekor az ofszettechnológia minden lehetőségét ki tudjuk használni: öntapadós papírok, színes vagy átlátszó műanyagfóliák, lekaparhatatlan vagy speciális (fluoreszcens) festékek. Ebben az esetben a vonalkódokért nem számítunk fel külön költséget. A nyomtatandó adatbázis konverziójának és a kinyomtatandó adathalmaz elkészítésének költségéhez kérje egyedi árajánlatunkat.

Vonalkódok elhelyezése

A terméken elhelyezett vonalkódot az eladás ill. raktárkezelés során gyorsan és biztonságosan kell leolvasni. A nemzetközi EAN Társaság által megfogalmazott elhelyezési ajánlásokat érdemes betartani, hiszen a pénztárosok, raktárosok és főleg az automatikus leolvasóberendezések — amelyek nem tudják a rosszul elhelyezett kódokat megkeresni — a megszokott helyen várják a vonalkódok megjelenését.

Közvetlenül a termékre kerülő vonalkód esetén az ajánlások értelmében a kódot elsősorban a csomagolás alsó, talpfelületére kell elhelyezni, mivel a leolvasóberendezéseket leggyakrabban a pultba építik be, és így a terméket csak el kell húzni az olvasóablak felett. Ha a fenéklapon a kód nem helyezhető el (például a csomagolóanyag a fenéklapon van ragasztva vagy hajtogatva), tehetjük azt a hátoldalra (a megnevezést, márkanevet tartalmazóval átellenben levő oldalra) is. Csak ha ez nem lehetséges, helyezzük a kódot a csomagolás valamelyik oldalsó lapjára. Bármelyik oldalt is választjuk, a vonalkódot lehetőség szerint az adott oldallap bal alsó sarkába helyezzük.

Hengeres csomagolásnál a kódot a henger palástján helyezzük el, függőlegesen (azaz a vonalkód csíkjai legyenek merőlegesek a henger alkotóira). Vízszintesen csak akkor helyezhetjük el a vonalkódot, ha — a henger átmérőjétől függő — középponti szög nem haladja meg a 60 fokot [MSZ 20451-85]. Palackoknál a vonalkódot a hátsó címkén célszerű elhelyezni.

Hajlékony falú csomagolásnál (zacskók, tasakok) a hátoldalra, az alsó szél közepére helyezzük a vonalkódot, mivel ez a felület deformálódik legkevésbé. Tubusoknál a kódot a lezárt végen helyezzük el a hengeres csomagolásnál ismertetettek szerint.

Könyvek és térképek esetében a hátsó borító bal alsó sarkában vízszintesen vagy a gerinc felől olvashatóan függőlegesen helyezhetjük el a kódot. A kód baloldalán 4,5-11,5 mm, alatta ill. felette 1,3-9,3 mm távolságot kell tartanunk a borító szélétől (a távolságok mérésekor a vonalkód alatti számjegysorozatot hagyjuk figyelmen kívül, csak a vonalak külső szélétől mérjünk.) Időszaki kiadványoknál is ugyanezen távolságokat kell figyelembe vennünk, de a kódot az előlapon helyezzük el — függőleges kódnál a külső margó felől olvashatóan [MSZ 20453-86].

A gyűjtőcsomagolás vonalkódját a csomag mindegyik oldalán, ha ez nehézségekbe ütközik, akkor két szomszédos oldalon kell elhelyezni. Ha csak egyetlen oldalt tudunk vonalkóddal ellátni, akkor feltétlenül vegyük figyelembe a gyűjtőcsomagolás későbbi kezelését, mozgatását és az egységrakományban elfoglalt helyzetét. Mivel ezeket a kódokat gyakran automatikus állomás okkal olvassák le, a kód alsó éle a csomagolás alsó szélétől 29-35 mm-re, oldalsó élétől legalább 19 mm-re legyen (keret nélküli vonalkód esetén 34 mm-re). Az átlátszó fóliába csomagolt termékeknél vigyázni kell, hogy a termék saját vonalkódja ne látsszék át a csomagoláson [MSZ 20456-2:1991].

Nyomtatási követelmények

Mivel a legtöbb olvasó vörös fénnyel működik, vörös és sárga festéket a kód nyomtatásához nem szabad használni. Természetesen, nem szabad a vonalkódot többféle színből összeállítva kinyomtatni. Csillogó, áttetsző anyagra (alufólia, átlátszó fólia) alányomtatás nélkül ne nyomtassunk kódot. Az alányomtatás illetve a vonalkód körül világosan maradó mező széle nem lehet közelebb a kód vonalaihoz, mint 2,31 mm a jobboldalon, 3,63 mm a baloldalon, 0,3 mm felül és a számjegyek alsó vonala alul.

A vonalkódot — lehetőség szerint — úgy kell kinyomtatni, hogy vonalai a nyomathordozó nyomtatás közbeni haladási irányával megegyezően helyezkedjenek el.

A vonalkódok összetevő vonalainak méreteit a szabvány pontosan előírja. Mivel a különböző nyomtatási eljárások, nyomathordozó anyagok többé-kevésbé megváltoztatják az eredetin található vonalak, apró részletek méretét, a nyomtatás során különös gondossággal kell eljárni, hogy a kódok hibamentes felismerése biztosítható legyen. A nyomdai sokszorosításra szánt eredetik vonalvastagságát ennek megfelelően kisebbre kell venni — amint ez a mellékelt eredetik esetében is történt —, hogy a vastagodás ellenére a végterméken a vonalkód méretei megfelelőek legyenek.

A nyomás közbeni ellenőrzés céljára ajánlott a filmek alján található ellenőrző jelcsoportok (három négyzet függőlegesen egymás alatt elhelyezve) használata. Az alsó csoportban a vonalak akkor kezdenek összeérni, ha a nyomtatás során a megengedett mérettűrés felét kihasználtuk; a felső csoportban csak akkor, ha az egész tűrést kihasználtuk. A középső csoport mindig teli fekete, hogy az összehasonlítást megkönnyítse [MSZ 20451-85]. Ezeket a jelcsoportokat a nyomat megfelelő (a végterméken nem látható vagy leeső) területére helyezve nyomás közben is ellenőrizhetjük a készülő vonalkódok minőségét.

A gyűjtőcsomagolásra kerülő vonalkódnál hasonló ellenőrzőjeleket találhatunk a kódmező két szélén. A nyomat minősége akkor megfelelő, ha a jobboldali H alakzat szárai összeérnek, de a baloldalié még nem [MSZ 20456-2:1991].